อบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER ทาง (Online)

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบรับแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER ทาง (Online) ตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ที่ได้พัฒนาระบบ MOE SAFETY CENTER ขึ้นมาใช้งานร่วมกันทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE SAFETY CENTER เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย จำนวนสถานศึกษาละ 10 คน โดยเน้นผู้ที่ดูแลระบบ และครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพลอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ