นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง

รองผู้อำนวยการ

นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น

รองผู้อำนวยการ

ข้อมูลการติดต่อ

94 หมู่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

โทร 054583117

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย