เข้าร่วมประกวดเขียนแผนธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง และนายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มอบหมายให้นางสุจิตรา คูหา หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี นางสาวกัลย์สุดา แหวนทองคำ ครูที่ปรึกษาธุรกิจน้ำย้อยหม้อร้อนฮิมดอย นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเขียนแผนธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ