โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลลอง สาธารณสุขอำเภอลอง ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพลอง

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ลอยลม เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอลอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลลอง สาธารณสุขอำเภอลอง ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพลอง โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 51 ราย ได้โลหิตจำนวน 29 ราย 11,600 cc ซึ่งดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ