โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม CANVA

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพลอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม CANVA ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัญชี วิทยาลัยการอาชีพลอง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ การทำสื่อด้วยโปรแกรม Canva เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่องานราชการอย่างมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ