โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ได้แก่ นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์ และนางสาวสุพรรณี สายปะละ น. เพื่อสร้างทักษะการเขียนแผนธุรกิจและส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลอง ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ ชั้นที่ 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพลอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ