การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพลอง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพลอง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองจะได้รับฟังนโยบายแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีงามและมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังฝีมือชนคนอาชีวะพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ