การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพลอง โดยมีคุณวีระชัย เฮงษฎีกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางวิทยาลัยการอาชีพลองขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ