โครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี” (วันที่ 3 มิถุนายน ) ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพลอง เนื่องในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี” (วันที่ 3 มิถุนายน ) ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพลอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการการเทิดพระเกียรติในกิจกรรมที่จัดขึ้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ