วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ติชม

สร้างโดย :


LIC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ